افتتاح فاز یک طرح توسعه شرکت تولیدی شفق دانا با حضور استاندار البرز

استخدامی