گواهینامه ها و جوایز

گواهینامه ها و جوایز شفق دانا

دریافت استاندارد های ذیل نشانه ای بارز از ثبات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی و رعایت تمامی استانداردهای پیشرفته در امر تولید بشمار می رود.


اخذ گریدA با الزامات ساپکو در دوره های مختلف

اخذ گرید A شرکت ایساکو

اخذ گرید Aشرکت اپکو تامین کننده قطعات ایران خودرو دیزل

گروه صنعتی شفق دانا

طراح و تولید کننده قالبها و قطعات پلیمری خودرو و یکی ازاعضای فعال :

اتجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو IAPMA

انجمن صنایع همگن و پلاستیک

شفق دانا دارنده نشان

واحد نمونه در جشنواره صنعت پلاستیک

شفق دانا دارنده

عنوان قهرمانی صنعت در جشن قهرمانان صنعت

شفق دانا دارنده گواهینامه

ملی حقوق مصرف کننده در سالهای متوالی

استخدامی