ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت شفق دانا

اطلاعات تکمیلی واحد صنعتی
نام واحد: شفق دانا
محصولات و برندها: قطعات خودرو
.
سال تاسیس: _
وضعیت فعالیت: فعال
زمینه فعالیت: واحد های صنایع قطعات خودرو

استخدامی